Programa de resposta económica e social para o Algarve